הפועל אחרייך כמו עיוור בשמחה ובעצב!
onmouseover="changeImages('enter_03', 'images/sitedesign/enter_03-over.gif'); return true;" onmouseout="changeImages('enter_03', 'images/sitedesign/enter_03.gif'); return true;" onmousedown="changeImages('enter_03', 'images/sitedesign/enter_03-over.gif'); return true;" onmouseup="changeImages('enter_03', 'images/sitedesign/enter_03-over.gif'); return true;"> onmouseover="changeImages('enter_05', 'images/sitedesign/enter_05-over.gif'); return true;" onmouseout="changeImages('enter_05', 'images/sitedesign/enter_05.gif'); return true;" onmousedown="changeImages('enter_05', 'images/sitedesign/enter_05-over.gif'); return true;" onmouseup="changeImages('enter_05', 'images/sitedesign/enter_05-over.gif'); return true;">
בחרו רזולוציה: 1024 או 600*800 | Choose resolution: 1024 or 800*600