קעקועים | Tattoos 
Viewed: 59 times.

Viewed: 54 times.

Viewed: 37 times.

Viewed: 126 times.

Viewed: 124 times.

Viewed: 87 times.

Viewed: 85 times.

באהבת אמת רגש לעולם לא מת
באהבת אמת רגש לעולם לא מת
Viewed: 7691 times.

Viewed: 143 times.

Viewed: 173 times.

Viewed: 151 times.

כל היום הראש חושב עלייך
כל היום הראש חושב עלייך
Viewed: 158 times.

Viewed: 275 times.

Viewed: 259 times.

Viewed: 253 times.

Viewed: 240 times.

Viewed: 215 times.

Viewed: 390 times.

Viewed: 351 times.

Viewed: 380 times.

Viewed: 322 times.

Viewed: 266 times.

Viewed: 284 times.

Viewed: 368 times.

Viewed: 313 times.

Viewed: 340 times.

הקואורדינטה של אוסישקין
הקואורדינטה של אוסישקין
Viewed: 707 times.

Viewed: 380 times.

Viewed: 855 times.

From Father to Son
From Father to Son
Viewed: 762 times.

Viewed: 503 times.

From Father to Son
From Father to Son
Viewed: 640 times.

Viewed: 595 times.

Viewed: 551 times.

Viewed: 527 times.

Viewed: 471 times.

Viewed: 615 times.

Viewed: 758 times.

Viewed: 722 times.

Viewed: 534 times.

Viewed: 572 times.

Viewed: 756 times.

Viewed: 459 times.

Viewed: 612 times.

Viewed: 414 times.

Viewed: 440 times.

Viewed: 394 times.

Viewed: 399 times.

Viewed: 397 times.

Viewed: 384 times.

Viewed: 391 times.

Viewed: 449 times.

Viewed: 374 times.

Viewed: 855 times.

Viewed: 755 times.

Viewed: 533 times.

Viewed: 843 times.

Viewed: 622 times.

Viewed: 613 times.

Viewed: 742 times.

Viewed: 695 times.

Viewed: 607 times.

Viewed: 585 times.

Viewed: 552 times.

Viewed: 582 times.

Viewed: 545 times.

Viewed: 560 times.

Viewed: 451 times.

Viewed: 655 times.

Viewed: 889 times.

Viewed: 702 times.

Viewed: 741 times.

Viewed: 796 times.

Viewed: 678 times.

Viewed: 841 times.

Viewed: 728 times.

Viewed: 1010 times.

Viewed: 682 times.

Viewed: 680 times.

Viewed: 578 times.

Viewed: 805 times.

Viewed: 787 times.

Viewed: 769 times.

Viewed: 875 times.

Viewed: 820 times.

Viewed: 759 times.

Viewed: 913 times.

Viewed: 865 times.

Viewed: 784 times.

בזרוע
בזרוע
Viewed: 845 times.

Viewed: 621 times.

Viewed: 702 times.

HTA
HTA
Viewed: 684 times.

Viewed: 963 times.

Viewed: 840 times.

Viewed: 960 times.

Viewed: 869 times.

Viewed: 912 times.

שדה + סמל הפועל, ברגל
שדה + סמל הפועל, ברגל
Viewed: 795 times.

אוהד עם דגל הפועל, ברגל
אוהד עם דגל הפועל, ברגל
Viewed: 1291 times.

Ultras Hapoel 
And Nothing Else Matters
Ultras Hapoel
And Nothing Else Matters
Viewed: 1050 times.

סמל הפועל + HTA, בכף רגל
סמל הפועל + HTA, בכף רגל
Viewed: 889 times.

From father to son
From father to son
Viewed: 1289 times.

ינשוף + סמל הפועל,ברגל
ינשוף + סמל הפועל,ברגל
Viewed: 1442 times.

אביר + HTA, ברגל
אביר + HTA, ברגל
Viewed: 842 times.

אביר + מגן עם סמל הפועל, ברגל
אביר + מגן עם סמל הפועל, ברגל
Viewed: 743 times.

סמל הפועל, בכתף
סמל הפועל, בכתף
Viewed: 794 times.

HTA, ברגל
HTA, ברגל
Viewed: 862 times.

HTA, ביד
HTA, ביד
Viewed: 654 times.

HTA, ברגל
HTA, ברגל
Viewed: 607 times.

סמל אולטראס, בגב
סמל אולטראס, בגב
Viewed: 10355 times.

שרוול סמל אולטראס.
שרוול סמל אולטראס.
Viewed: 3819 times.

I DID IT MY WAY
I DID IT MY WAY
Viewed: 6858 times.

שעון 15, בחזה
שעון 15, בחזה
Viewed: 1588 times.

I DID IT MY WAY 10, ברגל
I DID IT MY WAY 10, ברגל
Viewed: 2226 times.

שטן אולטראס, בבטן
שטן אולטראס, בבטן
Viewed: 1427 times.

סמל אולטראס, בכתף
סמל אולטראס, בכתף
Viewed: 7765 times.

סמל אולטראס, בכתף
סמל אולטראס, בכתף
Viewed: 1377 times.

אהבת חיי + סמל אולטראס, בגב
אהבת חיי + סמל אולטראס, בגב
Viewed: 9949 times.

סארטלוא למס, בכתף
סארטלוא למס, בכתף
Viewed: 1931 times.

סמל אולטראס, ברגל
סמל אולטראס, ברגל
Viewed: 8819 times.

סמל אולטראס, ברגל
סמל אולטראס, ברגל
Viewed: 764 times.

סמל אולטראס, ברגל
סמל אולטראס, ברגל
Viewed: 1869 times.

סמל אולטראס, ברגל השנייה
סמל אולטראס, ברגל השנייה
Viewed: 2365 times.

סמל הפועל, ברגל
סמל הפועל, ברגל
Viewed: 2798 times.

סמל אולטראס, ברגל
סמל אולטראס, ברגל
Viewed: 8903 times.

סמל אולטראס, ברגל
סמל אולטראס, ברגל
Viewed: 6299 times.

סמל אולטראס, ברגל
סמל אולטראס, ברגל
Viewed: 3308 times.

סמל אולטראס + ספידרמן, ברגל
סמל אולטראס + ספידרמן, ברגל
Viewed: 4479 times.

סמל אולטראס, בגב
סמל אולטראס, בגב
Viewed: 5676 times.

סמל אולטראס, בגב
סמל אולטראס, בגב
Viewed: 7394 times.

סמל אולטראס, בגב
סמל אולטראס, בגב
Viewed: 7830 times.

סמל אולטראס, בגב
סמל אולטראס, בגב
Viewed: 6203 times.

סמל אולטראס, בגב
סמל אולטראס, בגב
Viewed: 6304 times.

סמל אולטראס, בגב
סמל אולטראס, בגב
Viewed: 877 times.

סמל אולטראס, בגב
סמל אולטראס, בגב
Viewed: 5979 times.

סמל אולטראס, בכתף
סמל אולטראס, בכתף
Viewed: 5638 times.

סמל אולטראס, בכתף
סמל אולטראס, בכתף
Viewed: 2802 times.

שטן + סמל הפועל, בגב
שטן + סמל הפועל, בגב
Viewed: 9085 times.

UHTA since 1999, באגרוף
UHTA since 1999, באגרוף
Viewed: 4528 times.

לוחם מפלצתי + מגן U.H.T.A, בגב
לוחם מפלצתי + מגן U.H.T.A, בגב
Viewed: 8221 times.

!!!FTS
!!!FTS
Viewed: 1203 times.

Viewed: 995 times.

Viewed: 1023 times.

לוחם + דגל + UHTA, ברגל
לוחם + דגל + UHTA, ברגל
Viewed: 1194 times.

לוחם + UH + סמל הפועל + 1927
לוחם + UH + סמל הפועל + 1927
Viewed: 1052 times.

U.H גראפטייה, ביד
U.H גראפטייה, ביד
Viewed: 4354 times.

סמל הפועל + UH, ביד
סמל הפועל + UH, ביד
Viewed: 715 times.

אני שלך לנצח, את המלאך שלי
אני שלך לנצח, את המלאך שלי
Viewed: 1446 times.

Ultras Hapoel, ביד
Ultras Hapoel, ביד
Viewed: 2288 times.

U.H גראפטייה, ברגל
U.H גראפטייה, ברגל
Viewed: 4642 times.

U.H, ביד
U.H, ביד
Viewed: 1986 times.

U.H + נאמנות בסינית, בכתף
U.H + נאמנות בסינית, בכתף
Viewed: 5044 times.

U.H.T.A, בבטן
U.H.T.A, בבטן
Viewed: 4749 times.

U.H.T.A, ברגל
U.H.T.A, ברגל
Viewed: 3823 times.

HTA + סמל הפועל, ביד
HTA + סמל הפועל, ביד
Viewed: 653 times.

סמל הפועל + U.H.T.A, ברגל
סמל הפועל + U.H.T.A, ברגל
Viewed: 4056 times.

UHTA, ברגל
UHTA, ברגל
Viewed: 595 times.

סמל הפועל + UH, ברגל
סמל הפועל + UH, ברגל
Viewed: 1047 times.

סמל הפועל + Ultras Hapoel, בגב
סמל הפועל + Ultras Hapoel, בגב
Viewed: 916 times.

סמל הפועל + Ultras Hapoel, בגב
סמל הפועל + Ultras Hapoel, בגב
Viewed: 4526 times.

U.H.T.A, ברגל
U.H.T.A, ברגל
Viewed: 3723 times.

UH 1312, ברגל
UH 1312, ברגל
Viewed: 579 times.

סמל הפועל + U.H.T.A, בגב
סמל הפועל + U.H.T.A, בגב
Viewed: 4317 times.

U.H.T.A, ביד
U.H.T.A, ביד
Viewed: 2946 times.

u.h.t.a + כוכב, בבטן
u.h.t.a + כוכב, בבטן
Viewed: 3684 times.

USISHKINFERNO, ברגל
USISHKINFERNO, ברגל
Viewed: 3815 times.

סמל הפועל + אוסישקין, ברגל
סמל הפועל + אוסישקין, ברגל
Viewed: 3990 times.

UNBREAKABLE + אוסישקין, ברגל
UNBREAKABLE + אוסישקין, ברגל
Viewed: 5182 times.

from father to son + סמל הפועל, בגב
from father to son + סמל הפועל, בגב
Viewed: 713 times.

how about a bit of the old ultra violence?
how about a bit of the old ultra violence?
Viewed: 961 times.

סמל הפועל + אוסישקין 
+ U.H.T.A, ביד
סמל הפועל + אוסישקין
+ U.H.T.A, ביד
Viewed: 5256 times.

סמל הפועל + אוסישקין, בזרוע
סמל הפועל + אוסישקין, בזרוע
Viewed: 5099 times.

Hapoel + St. Pauli 
The Rebel's Choice
(אוהד סט.פאולי)
Hapoel + St. Pauli
The Rebel's Choice
(אוהד סט.פאולי)
Viewed: 4508 times.

Hapoel + St. Pauli 
עד המוות
(אוהד סט.פאולי)
Hapoel + St. Pauli
עד המוות
(אוהד סט.פאולי)
Viewed: 2831 times.

HTA, בפה!
HTA, בפה!
Viewed: 2303 times.

סמל הפועל בסטלה, בכתף
סמל הפועל בסטלה, בכתף
Viewed: 4060 times.

עין + סמל הפועל, בוריד
עין + סמל הפועל, בוריד
Viewed: 4230 times.

סמל הפועל+לב בוער Until I Die, ביד
סמל הפועל+לב בוער Until I Die, ביד
Viewed: 1614 times.

HAPOEL, ביד
HAPOEL, ביד
Viewed: 718 times.

1.3.1.2
1.3.1.2
Viewed: 2408 times.

סמל הפועל, ביד
סמל הפועל, ביד
Viewed: 3215 times.

סמל הפועל, ביד
סמל הפועל, ביד
Viewed: 4107 times.

הפועל ת"א אהבת חיי + סמל הפועל, ביד
הפועל ת"א אהבת חיי + סמל הפועל, ביד
Viewed: 7853 times.

הסמל החדש, ביד
הסמל החדש, ביד
Viewed: 1474 times.

Red Or Dead 2010 + סמל הפועל, בזרוע
Red Or Dead 2010 + סמל הפועל, בזרוע
Viewed: 1274 times.

HTA + סמל הפועל, בזרוע
HTA + סמל הפועל, בזרוע
Viewed: 1261 times.

H.T.A, ביד
H.T.A, ביד
Viewed: 2614 times.

H.T.A, בזרוע
H.T.A, בזרוע
Viewed: 1459 times.

H.T.A, בזרוע
H.T.A, בזרוע
Viewed: 1256 times.

H.T.A, ביד
H.T.A, ביד
Viewed: 1570 times.

H.T.A, ביד
H.T.A, ביד
Viewed: 2093 times.

סמל הפועל, בעקב אכילס
סמל הפועל, בעקב אכילס
Viewed: 3109 times.

H.T.A Rose, ברגל
H.T.A Rose, ברגל
Viewed: 4133 times.

Hapoel tel-aviv
love of my life, ברגל
Hapoel tel-aviv
love of my life, ברגל
Viewed: 6364 times.

שטן + פטיש מגל, בגב
שטן + פטיש מגל, בגב
Viewed: 4177 times.

BORN TO BE RED + סמל הפועל ענק, בגב
BORN TO BE RED + סמל הפועל ענק, בגב
Viewed: 3595 times.

DEATH TO ALL
DEATH TO ALL
Viewed: 3511 times.

הפנתרים השחורים
הפנתרים השחורים
Viewed: 2064 times.

מלאך-שטן
Hevan-Hapo Hell, בכתף
מלאך-שטן
Hevan-Hapo Hell, בכתף
Viewed: 2846 times.

שטן + HAPO-HELL, בכתף
שטן + HAPO-HELL, בכתף
Viewed: 4986 times.

RED OR DEAD
RED OR DEAD
Viewed: 3882 times.

NEVER SURRENDER + דגלון הפועל ודגלון gate 5, בגב
NEVER SURRENDER + דגלון הפועל ודגלון gate 5, בגב
Viewed: 6292 times.

יש ו' ב הפועל ,יש ו' בהפועל
יש ו' ב הפועל ,יש ו' בהפועל
Viewed: 2239 times.

גראפטייה H.T.A, ברגל
גראפטייה H.T.A, ברגל
Viewed: 4185 times.

סמל הפועל + לעולם לא תצעדי לבד, ברגל
סמל הפועל + לעולם לא תצעדי לבד, ברגל
Viewed: 1453 times.

Hapoel Forever, בעורף
Hapoel Forever, בעורף
Viewed: 2598 times.

H.T.A, בעורף
H.T.A, בעורף
Viewed: 2311 times.

שדונים + סמל הפועל, בגב
שדונים + סמל הפועל, בגב
Viewed: 1910 times.

H.T.A, בעורף
H.T.A, בעורף
Viewed: 5039 times.

H.T.A, בעורף
H.T.A, בעורף
Viewed: 4476 times.

Hapoel, בעורף
Hapoel, בעורף
Viewed: 3557 times.

H.T.A, בצלעות
H.T.A, בצלעות
Viewed: 5065 times.

סמל הפועל + HTA + כוכב אדום, בצד
סמל הפועל + HTA + כוכב אדום, בצד
Viewed: 832 times.

שוקולד + H.T.A, ביד
שוקולד + H.T.A, ביד
Viewed: 3695 times.

כוכב + H.T.A, בכף רגל
כוכב + H.T.A, בכף רגל
Viewed: 5202 times.

כוכב + H.T.A, ברגל
כוכב + H.T.A, ברגל
Viewed: 3337 times.

כוכב + H.T.A, ברגל
כוכב + H.T.A, ברגל
Viewed: 4503 times.

כוכב + H.T.A, ברגל
כוכב + H.T.A, ברגל
Viewed: 4314 times.

כוכב + H.T.A
כוכב + H.T.A
Viewed: 968 times.

© כל הזכויות שמורות; אין להעתיק את התמונות ללא רשות © | Powered by Gallery v1 RSS